Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

P-ISSN: 2717-8439 | E-ISSN: 2717-9257 Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Yüksek İhtisas Üniversitesi
Covid 19 Özel Sayısı -1

Yayın hayatına başlayan dergimizin ilk sayısını, ülkemizi ve dünyayı etkileyen Covid 19 pandemisine ayırdık. Alanında uzman yazarlarımızca hazırlanan bu özel sayı Covid 19 için önemli bir kaynak olacak.


COVID-19 Enfeksiyonunda Epidemiyoloji ve Korunma

Nurhayat SAYDAM

Tam Metin (PDF)

SARS-COV2: Genom Yapısı ve Yaşam Döngüsü

Ülker ABDULMECİT

Tam Metin (PDF)

COVID-19 Enfeksiyonunda Mikrobiyolojik Tanı

Bengül DURMAZ

Tam Metin (PDF)

Klinisyen Gözüyle COVİD-19 Tedavisi

Ersin GÜNAY

Tam Metin (PDF)

COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem: Erişkin ve Pediyatrik Kardiyoloji Yaklaşımı

Meltem REFİKER EGE , Feyza Ayşenur PAÇ

Tam Metin (PDF)

COVID-19: Nörolojik Semptom ve Bulgular

Onur Serdar GENÇLER

Tam Metin (PDF)

Yenidoğanlarda COVID-19

Arzu DURSUN

Tam Metin (PDF)

SARS-CoV-2 Aşı Çalışmaları

Semra GÜNGÖR , Emel ÖRÜN

Tam Metin (PDF)

Hemşirelerin COVID-19 Tanılı Hastaların Bakımında Alması Gereken İzolasyon Önlemleri

İnci MERCAN ANNAK, Emine ÖNER KARAVELİ

Tam Metin (PDF)

İmmun Sistemi Destekleyen Bazı Mikronutrientler: COVID-19’a Yönelik Bir Derleme

Emel ÖKTEM GÜNGÖR, Nihan YALDIZ, Sevan ÇETİN ÖZBEK

Tam Metin (PDF)

COVID-19 Pandemi Sürecinin Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Taraması

Alişan BALTACI, Hakan AKAYDIN

Tam Metin (PDF)


 

İNDİR/GÖRÜNTÜLE
  • Anasayfa
  • Makale Gönder
  • Amaç Kapsam
  • Editör Kurulu
  • Yazarlara Bilgiler
  • Hakem Makale Değerlendirme Formu
  • Yayın Hakları Devir Formu
  • İletişim